•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Fiscaal voordeel

Stoelmassages vallen ook in 2018 onder de ARBO voorzieningen en hebben binnen de WKR een extra gunstige regeling. De fiscus heeft stoelmassage de ‘nihil-waardering’ toegekend. Dit houdt in, dat uw organisatie fiscaal voordeel geniet, omdat massages voor 100% als bedrijfskosten mogen worden opgevoerd. Uw bedrijf kan medewerkers onbeperkt en onbelast massages aanbieden zonder dat deze ten laste komen van de vrije ruimte, die voor medewerkers mag worden ingezet. Het werkkostenregeling forfait blijft op deze manier onbelast, zodat voor het personeel nog 1,2% van de totale (fiscale) loonsom volledig kan worden benut. De kosten voor de massages registreert u als eindheffingsloon en de BTW is als voorbelasting aftrekbaar van de omzetbelasting.

Onder de volgende voorwaarden is stoelmassage volledig aftrekbaar en kan op grond hiervan onbelast en onbeperkt worden verstrekt aan de werknemers:

  • U heeft als werkgever een ARBO plan.

  • Stoelmassage maakt in redelijkheid deel uit van dat ARBO plan.

  • Stoelmassage vindt tijdens werktijd plaats.

  • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

  • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.